HANDLEDARUTBILDNING

Handledarutbildning för övningskörning med personbil

Så här anmäler du dig:

1. Sänd oss ett email på info@bomhustrafikskola.se och ange:
• För- och efternamn
• Personnummer
• Telefonnummer
• Vilket datum du vill gå kursen

2. Vi sänder ett email tillbaka som bekräftar att du har fått en plats.

3. OBS! Ta med svensk giltig legitimation till utbildningstillfället.

Vill du hellre ringa in går det också bra på nr 026-280 58 00
(Vi rekommenderar e-post eftersom ärendet då är registrerat.)

Elev och handledare går handledarutbildning
Om du ska övningsköra privat behöver både du och din handledare genomgå handledarutbildning (introduktionsutbildning). Du som körkortselev och du som handledare kan genomföra kursen vid två skilda tillfällen. Du måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år).

Vem kan bli handledare?
Handledaren måste vara minst 24 år och ha haft körkort under minst fem av de tio senaste åren

Innehåll handledarutbildning
• Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning.
• Hur man planerar och strukturerar övningskörning.
• Viktiga faktorer för trafiksäkerheten.
• Miljö och sparsam körning.

Tre lektionstimmar
En Handledarutbildning varar i 3 timmar. Under utbildningen får du information om bland annat vad handledare har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov) och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten.

En handledarutbildning är giltig i 5 år.


Vid avbokning: Senast 24 timmar innan kursstart. (alternativt giltigt läkarintyg).
I övrigt blir du debiterad fullpris.

Kontakta oss »

Kommande kurser

Torsdag 31/10 kl 16.00

Torsdag 14/11 kl 16.00

Torsdag 28/11 kl 16.00

Torsdag 12/12 kl 16.00

Boka här