5 DAGARS INTENSIVKURS TAXI

Kursen kommer att ge deltagaren goda förutsättningar att klara trafikverkets teoretiska och praktiska prov för Taxiförarlegitimation (TFL). Kursen kommer att läggas upp gruppvis men med individuella scheman för varje deltagare. Deltagarna kommer att ha lärarledda teorilektioner i ämnena:

• Kartläsning
• Taxi branschens uppbyggnad och regler
• Trafiklagstiftning
• Kundbemötande och särskilda behov och funktionsnedsättningar.
• Hot om våld och konflikthantering.
• Varumärket, betydelsen av detta.
• Fordonsunderhåll, miljö och ekonomi.
• Körning under särskilda förhållanden.

Utöver detta så kommer det att läggas in körlektioner med en tonvikt på miljömässig körning samt en bättre förståelse för trafiksäkerhet. Körning under särskilda förhållanden kommer att ske på halkbana. Kursen genomförs med 5- 10 deltagare. Möjlighet till boende med gemensamt kök finns under hela tiden. Lunch ingår.

Välkommen till en lärorik kurs i högt tempo.

Kontakta oss »