Farligt godstransport på väg

Farligt godstransport på väg i dagligt tal kallad ADR Transport. De som hanterar farligt gods måste ha gått en utbildning och skrivit ett prov. Det finns olika behörigheter för transport av olika farliga ämnen.

1:3 Är en mindre grundlig utbildning som vänder sig till de som inte transporterar gods. Ex butikspersonal, lagerpersonal och olika entreprenörer av olika maskiner med flera. Kurstid cirka en dag

Nästa nivå är grundutbildningen. Den måste alla ha som transporterar farligt gods på väg. I den utbildningen går man igenom vad som klasifierar godset till de 9 olika klasserna av farligt gods. Man får lära sig olika risker och hur man ska lasta emballera och märka gods och fordon. Förstahjälpen lärs ut och brandbekämpning på olika sätt. Olika undantag/lättnader vid transporter. Den utbildningen är på tre dagar

Efter den utbildningen kan man bygga på med ollika specialkurser. Det finns klass1 explosiva ämnen, exempelvis dynamit och krut. Där lärs det ut de olika specialregler som gäller för varje ämne. Den kursen tar 1 dag.

Tankbilstransporter. Är Farligt gods paketerat i olika former av tankar. Företrädesvis flytande ämnen. Den kursen tar två dagar.

Alla dessa utbildningar är giltiga i fem år och gäller även internationelt.

När ett ADR intyg håller på att gå ut måste det förnyas. De kurser som man förnyar blir giltiga i yterligare fem år. De kurser man inte förnyar blir förverkade och gäller inte längre.

Exempel grundkursen går ut den 31/3-19 och tank går ut 25/8-20. Förnyar man grundkursen så gäller den till 31/3-24 men tankkursen gäller till 28/8-20. Man måste förnya varje behörighet man har.

Förnyar man sitt ADR intyg inom ett år innandet går ut så blir den nya giltighetet fem år plus den tid som var kvar på gamla intyget. I vissa fall med en giltighet upp mot sex år.

Från och med den 1/3-19 kommer alla prov att skrivas på Trafikverkets förarprovs kontor. Eleven måste ha gått en fortbildning eller en ny grundkurs hos en utbildare först. Det är utbildaren som rapporterar till Transportstyrelsen att eleven är behörig att skriva provet.

Repititionskurserna. Går igenom de nya regler som kommit till under de senaste åren.

 

Kurslängd

Grundkursen tar tre dagar

Klass 1 tar en dag

Tankkursen tar en till två dagar.

Sen finns det flera special kurser allt efter kundens behov.

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Transport-av-farligt-gods/Lag-forordning-och-foreskrifter/MSBs-foreskrifter/ADR-S/

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK