TAXIFÖRARLEGITIMATION

Intensivkurs på 3 dagar
Med utbildare som har lång egen erfarenhet från branschen både som förare och åkare. Och med goda kontakter i branschen.

Kursavgift 7.500:-
Provavgift hos Trafikverket 3 x 325 Kr 975:-
Körprov hos Trafikverket 800:-
Ansökningsavgift och vandelsprövning hos Transportstyrelsen 1.200:-
Fotografering på Trafikverket 80:-
Tillverkning av taxiförarlegitimation på Trafikverket 150:-
Läkarintyg (kontakta din läkare)  
Eventuell boendekostnad per natt 350:-


Information om taxiförarlegitimation
För att få köra taxi yrkesmässigt krävs det att man har taxiförarlegitimation. Kraven på yrkeskunnande uppfylls genom att du blir godkänd på ett teoretiskt prov för taxiförarlegitimation som består av tre delprov samt fr o m 1 april 2007 även ett körprov. Därefter gör Transportstyrelsen en s k vandelsprövning, d v s prövar om du är lämplig som taxichaufför. Om du är osäker på om du kan få taxilegitimation kan man ansöka om ett förhandsbesked som kostar 300 kr.

För att få taxilegitimation krävs det att man har fyllt 21 år och att man har haft bilkörkort i minst 2 år eller innehar behörighet D. De medicinska kraven för taxilegitimation innebär bl a att din synskärpa med eller utan linser/glasögon måste vara minst 0,5 på det sämsta ögat och minst 0,8 på det bästa.

Vi på Bomhus Trafikskola har intensivkurs på 3 dagar som omfattar de tio olika kunskapsområden som finns i Trafikverkets prov. Dessa är kartläsning, körekonomi, miljö, säkerhet, bemötande, sjukdomar och funktionsnedsättningar, föraren, fordonskännedom, yrkeslagstiftning samt trafiklagstiftning.

I kursavgiften ingår material, föreläsningar, 3 st körningar à 80 min upplagda efter individuella behov, kaffe eller te, samt egna utarbetade provtester som innehåller frågor på de områden vi har gått igenom på kursen. Såväl det teoretiska som det praktiska provet beställer vi tid för hos Trafikverket. De 3 teoriproven ska vara godkända inom 6 mån, då är de giltiga i 3 år. Godkänt förarprov är giltigt i 1 år. Provet på Trafikverket gör du på dator och består av tre delprov. Du kan välja att göra alla samma dag eller att dela upp dem.

Delprov Område Antal frågor Gräns för godkänt Provtid
1 Kartläsning 16+4* 11 120 min
2 Säkerhet och beteende 35+5* 26 40 min
3 Lagstiftning 35+5* 26 40 min

 

* I provet ingår både poänggivande frågor och testfrågor. När du avlagt godkänt teori- samt körprov skickar du ansökan om taxiförarlegitimation tillsammans med läkarintyg (max 2 månader gammalt) till Transportstyrelsen. De gör då vandelsprövningen samt utfärdar legitimationen.

Kontakta oss »